OC obranné spreje působí při zasažení sliznic okamžitě a na rozdíl od sprejů se slzotvorným plynem typu CN a CS i proti podnapilým osobám a osobám se sníženým prahem bolesti. V nově postavené hale s s vlastním vývojovým oddělením a za přispění nejnovějších poznatků o výrobě aerosolových rozprašovačů vznikají naše produkty. Každý nový výrobek se testuje, díky čemuž svým zákazníkům zaručujeme prověřenou kvalitu, vysoké technické parametry a to při využití vyspělé technologie výroby.

V našich OC obranných sprejích nepoužíváme masivně rozšířený a extrémně hořlavý propelent propan butan, čímž přispíváme k bezpečnosti při použití produktů osobní obrany, jak pro profesionální použití, tak pro širokou veřejnost. Naše produkty jsou nehořlavé.

Jaké druhy OC obranných sprejů nabízíme?

Z aktuální nabídky OC obranných sprejů si můžete vybrat nejen podle velikosti (od kapesního spreje 15, 20, 40, 50 ml až po 63 ml verzi), ale také můžete zvolit sprej podle druhu rozprachu – mlha, tekutá střela a pěna. Nový OC obranný sprej STOPER2 (pěna) nabízí intenzivnější proud pěny, který je méně citlivý na vítr a zaručuje vysokou pravděpodobnost zasažení útočníkovy tváře.

[subpages_expand]